Sklep internetowy, działający pod adresem Vitalni24.pl prowadzony jest przez Janusza Nawrockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Janusz Nawrocki; zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 542-011-24-41; REGON: 002342414, z siedzibą ul. Antoniuk Fabryczny 55/24, 15-762 Białystok, tel: 85 654 78 35, mail: [email protected]

REGULAMIN:

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia przyjmowane są na stronie Vitalni24.pl
3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. Składając zamówienie Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy
- wyboru sposobu płatności
5. Dostępne formy płatności:
- płatność przy odbiorze
- przelew tradycyjny
- płatność Blikiem
- płatność przelewem internetowym PayNow
- płatność PayPal
- karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia internetowego. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w przypadku zamówienia złożonego poprzez panel klienta w sklepie internetowym.
7. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informacje o etapach realizacji zamówienia, warunki umowy - cenie, sposobie i terminie zapłaty, przewidywanym czasie wysłania zamówienia, zasady i warunki odstąpienia od umowy, warunki zawartej umowy, zasady i warunki odstąpienia od umowy.
8. Zamówienia wysyłane są zgodnie z terminem realizacji podanym w opisie każdego produktu. W przypadku kiedy w jednym zamówieniu są towary z różnym czasem realizacji, termin realizacji zamówienia określony jest według towaru, który ma ten czas najdłuższy. W przypadku zamówień z opcją płatność przelewem termin wysyłki jest liczony od momentu wpływu środków na nasze konto.

Czas dostawy to:
- w przypadku wybrania opcji Kurier - następny dzień roboczy od dnia wysłania,
- w przypadku wybrania opcji Poczta Polska - dwa dni robocze od dnia wysłania.

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu trzech dni roboczych na konto bankowe Sprzedającego, wskazane w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, potwierdzającej złożone zamówienie.
11. Przesyłki wysyłane za granicę naszego kraju realizowane są tylko po dokonaniu płatności na nasze konto. Nie wysyłamy za granicę przesyłek płatnych przy odbiorze.
12. Zamawiający może odstąpić od umowy telefonicznie (+48 85) 654-78-35 lub e-mailem pod adresem [email protected] zarówno przed wysłaniem zamówionego towaru, jak i po jego wysłaniu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.
13. Przesyłki dostarczane są Pocztą Polską oraz Kurierem InPost. Opłaty za przesyłki są uzależnione od kwoty zamówienia i sposobu płatności:
- powyżej 199 zł - pokrywamy koszty przesyłki (sami wybieramy dostarczyciela) - dotyczy wyłącznie zamówień detalicznych i z miejscem odbioru na terenie Polski
- do 199 zł - zgodnie z cennikiem przesyłek określonym w ust. 12
14. Cennik przesyłek:
a) Poczta Polska – Kurier Pocztex
- wpłata na konto: 11,99 zł
- pobranie - płatność przy odbiorze: 14,99 zł
- odbiór w punkcie (poczta, stacja Orlen, sklep Żabka) - wpłata na konto: 10,99 zł
b) Kurier InPost:
- wpłata na konto: 16,99 zł
- pobranie - płatność przy odbiorze: 19,00 zł
c) ORLEN PACZKA
- wpłata na konto: 8,99 zł
d) Paczkomaty InPost:
- wpłata na konto: 15,99 zł
e) Koszt przesyłki zagranicznej jest ustalany na postawie wagi zamówionego towaru. Wartość kosztów przesyłki jest widoczna przed zatwierdzeniem zamówienia w koszyku z zamówionymi towarami.
15. Wszystkie zapytania odnośnie działalności sklepu czy towarów oraz reklamacje można składać na adres [email protected] oraz w każdy sposób prawem dopuszczalny.
16. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy). W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient jest konsumentem, wówczas ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży można złożyć na formularzu do pobrania tutaj.
17. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi równowartość zamawianego towaru łącznie z kosztami doręczenia mu tego towaru. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
18. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, gdy:
a) przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w innych przypadkach, uregulowanych treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
19. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Regulamin Sądu Arbitrażowego i zasady procedowania Sądu dostępne są pod adresem https://www.sakig.pl/.
20. Odpowiedzialność za należyte dostarczenie towaru oraz uszkodzenia powstałe w trakcie transportu ponosi Sklep.
21. Towary znajdujące się w sklepie są wolne od wad fizycznych, z wyjątkiem książek oznaczonych nazwą "Egz. ekspozycyjny". Książki te posiadają informację o uszkodzeniach w opisie produktu. Wykaz książek ekspozycyjnych.
22. Sklep ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Klientów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych (2 letnia rękojmia za wady).
a) Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
23. W przypadku gdy towar będzie niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpienia od umowy, bądź wymiany towaru na wolny od wad. Zapis niniejszy nie ogranicza praw Klienta - konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jeżeli wada jest nieistotna Kupujący nie może odstąpić od umowy (chyba, że korzysta z tego uprawnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru).
24. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
25. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media SA
26. Składając zamówienie w Sklepie Vitalni24.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji umowy. Klient może wyrazić również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Janusz Nawrocki ul. Antoniuk Fabryczny 55/24, 15-762 BIAŁYSTOK oraz na ich przetwarzanie dla celów promocji i marketingu usług firmy Janusz Nawrocki.
27. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
28. Przetwarzanie danych osobowych Klientów.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Janusz Nawrocki , z siedzibą 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/24 , NIP: 542-011-24-41, REGON: 002342414, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , kontakt: [email protected]
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji oraz umożliwienia korzystania z funkcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia oraz korzystania z funkcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Brak podania danych uniemożliwia złożenie zamówienia oraz korzystanie z części lub wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest niezbędność do wykonania umowy zawartej z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom ścigania.
 6. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków.
 7. Klientom przysługują prawa wynikające z RODO, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.
30. Regulamin obowiązuje w brzmieniu opublikowanym na stronie www.vitalni24.pl . W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Śledź nas na Facebooku